Koekkoek Documentatie Stichting

Barend Cornelis Koekkoek, Middelburg 1803-1862 Kleef
Heuvellandschap met rustend boerenvolk onder een eik
paneel: 38.5 x 51.9 cm
gesigneerd rechtsonder en gedateerd 1843

www.koekkoek-documentatie.nl Simonis&Buunk Kunsthandel en het Museum B.C. Koekkoek-Huis in Kleef beheren dit Koekkoek-documentatiecentrum op Internet, dat zich ten doel stelt een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het werk van de vier - kunsthistorisch - belangrijkste generaties van de schildersfamilie Koekkoek, ten behoeve van onderzoek en studie. Om volledigheid te kunnen realiseren, willen wij de bezitters van een schilderij, aquarel of tekening van een van de leden van de Koekkoek-familie verzoeken om een foto met gegevens (maten, techniek, plaats signatuur en evt. datering) te sturen naar de Koekkoek Documentatie Stichting in Ede, Notaris Fischerstraat 28-32, 6711 BD.
U kunt natuurlijk ook ons registratieformulier invullen.
Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld. Op basis van eigen onderzoek en deze externe gegevens zal de site in de toekomst maandelijks aangepast worden. Activiteiten in het verleden hebben geleid tot de publicatie van het boek Barend Cornelis Koekkoek, zijn familie, zijn school en het B.C. Koekkoek-Huis in Kleef (1994), geschreven door de kunsthistorici Guido de Werd en Angelika Nollert (niet meer leverbaar).

E-mail: koekkoek@simonis-buunk.nl

De familie Koekkoek
Vier generaties schildertalent

Van 20 november tot en met 6 december 2003 organiseerde Simonis & Buunk in haar kunsthandel in Ede De familie Koekkoek - Vier generaties schildertalent, een unieke tentoonstelling over dit beroemde en omvangrijke schildersgeslacht.

Talent was in de familie Koekkoek volop aanwezig. De stamvader van het schildersgeslacht was Johannes Hermanus Koekkoek (1778-1851). Hij werd geboren in het Zeeuwse Veere, en opgeleid als behangselschilder, maar uiteindelijk werd hij als schilder van ongekend mooie schilderijen van water en schepen beroemd in binnen- en buitenland. Zijn schildertalent gaf hij door aan vier van zijn acht kinderen. Deze vier zoons werden allen beroemd: onder anderen Barend Cornelis (1803-1862), de beroemdste en begaafdste telg uit deze schildersfamilie, maar ook de 12 jaar jongere Hermanus Koekkoek (1815-1882), die zijn vaders talent om zee- en riviergezichten te schilderen erfde. Hermanus gaf zíjn artistieke gave op zijn beurt weer door aan twee volgende generaties, vier zonen en vier kleinzonen. Barend Cornelis had vijf dochters van wie er zich twee wijdden aan de kunsten: Maria Louise (1840-1910) en Adèle (1838-1919). De eerste specialiseerde zich net als haar vader in landschappen, terwijl Adèle de traditie van haar moeder Elise Thérèse voortzette en bloemstillevens schilderde. Doordat al deze kunstenaars dezelfde achternaam dragen vormde de familie Koekkoek voor velen een onontwarbare kluwen. Deze tentoonstelling en bijbehorende catalogus hebben, met de presentatie van werken van vrijwel alle leden van dit schildersgeslacht, én een duidelijk stamboom, het schildergeslacht Koekkoek eindelijk voor een groot publiek inzichtelijk gemaakt.

Catalogus online bekijken

U hebt hiervoor Acrobat Reader nodig. Als u het programma nog niet hebt, dan kunt het hier downloaden. Afhankelijk van uw systeem en verbinding kan het downloaden van de catalogus enige tijd duren.

De familie Koekkoek - Vier generaties schildertalent (48 pag.)

Catalogus bestellen

De catalogus bij de tentoonstelling De familie Koekkoek- Vier generaties schildertalent is te bestellen door overmaking van € 6 op bankrekeningnr. 30.93.26.184 t.n.v. Schelfhout Documentatie Stichting bij de Rabobank, Rubensstraat 145 te Ede (Swiftcode RABO NL2U/IBAN nr. NL53 RABO 0309 3261 84 o.v.v. ‘catalogus Koekkoek’). U ontvangt de catalogus daarna zo spoedig mogelijk.


Home | Algemeen | Registratie | Routebeschrijving | Stamboom | Simonis & Buunk

© 2001 Business Internet Trends